My First “Wedding Service”

On Wednesday 20-10-2010, I got to lead a wedding service for Lila Yanti Malo Sitorus and Marcellino Wilhelmus Johannes de Vries. My parents were also present to witness this important day. This was my first wedding service after I was ordained as a pastor 2 years ago. What a joy! I hope the new family De Vries, Marcel and Lila, will build their new family on God’s love and Words. Congratulations Marcel and Lila!

This is the sermon I delivered, in Dutch.

De preek voor de huwelijks-inzegening van Lila en Marcel

Op 20 oktober 2010

Een huis bouwen in de Here

Psalm 127 vers 1, “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”

Dierbare bruid en bruidegom, zeer geachte familie, dierbare gemeente,  We zijn vandaag samen-gekomen om te vieren en te getuigen, een gelofte tussen twee mensen voor God en Zijn gemeente. Wij zijn bijsamen, om op zo’n mooie dag voor Marcel en Lila, op deze 20 oktober 2010. Waarlijk een bijzondere dag, die geen enkel aanleiding zal geven aan Marcel om later te vergeten, zoals zovele mannen dat doen.

Een huwelijk is altijd special voor degenen die het al hebben meegemaakt jaren geleden, een herinnering aan hun geloften toen. Een huwelijk is ook een mooi voorbeeld voor hen die het nog niet hebben meegemaakt. Dus als u nou nog niet getrouwd bent, en u komt met uw dierbare, wees praat voor de vraag: ‘wanneer is het onze beurt?’

Het is vandaag, ook voor mij een bijzondere dag. Want dit is het eerste huwelijk dat ik befien, nadat ik als dominee ge-installeerd ben twee jaar geleden. Er zijn mensen die twijfelen, hoe een ongetrouwde jonge dominee een huwelijks-paar zou inzegenen.. Eerlijk gezegd, heb ik die twijfel ook. Maar ik denk ook, dat het de Here is Die de zegening geeft aan dit gezin, en niet ik. Ik ben maar de dienaar van de Here. En ook, niet iedereen hoeft te trouwen, om te weten wat huwelijk is. Niet iedereen hoeft een verslaafde te worden om verslaving te kennen en hen te helpen. Ik heb ook een goed voorbeeld aan mijn ouders die al 31 jaren getrouwd zijn, en die zijn vandaag ook aanwezig. Maar het gaat vandaag niet om mij, maar om Marcel en Lila.

Het verhaal van de ontmoeting van Lila en Marcel is echt weer zo’n modern verhaal van vandaag. De technologie maakt immers alles mogelijk tussen de werelden. Twee verschillende individuen, verschil van cultuur, van leeftijd, van omgang, van werk, van land, van taal, zijn ver-enigd via internet. Vandaag besluiten zij, om hun liefdes-verhaal voort-te-zetten met een nieuwe stap, om samen een thuis te bouwen, waarin zij kunnen samen leven.  In het indonesisch zeggen wij rumah tangga, om zo’n huwelijksbootje in te gaan.

Wat is rumah tangga? Rumah is in het Nederlands huis/thuis. In het nederlands kennen wij huis en thuis. Een huis is een konkreet gebouw, met deuren, ramen, water en stroom. Een thuis is wat abstracter, wat niet duidt op een duidelijke plaats. Thuis is een plaats van wonen of als schuilplaats en van comfort. Het is meestal een plaats waar mensen of een gezin kan rusten en persoonlijke dingen kunnen bewaren. Een gezegde zegt, een thuis is waar je hart is.

Thuis heeft een belangrijke betekenis. Zo belangrijk is een thuis, dat veel psychologische termen het woord thuis gebruikt, thuiswee (heimwee), thuisloos, thuis-misbruik, thuis-winkelen. Thuis heeft te maken met gezin, een weldadig gevoel, een psychologische warmte. Huis daaren-tegen heeft te maken met bezit of rijkdom.

Nou gaan Marcel en Lila een nieuwe thuis beginnen. Afkomstig uit twee verschillende thuizen en gaan samen in een nieuwe thuis.  Thuis is niet dat huis van Marcel in Presikhaaf, maar een nieuwe plaats waar Marcel en Lila zich thuis kunnen voelen. Thuis wordt dan heel belangrijk, een plaats van vereniging, na een hele dag interactie met de buitenwereld.

Als thuis knus en veilig is, zoeken wij toevlucht naar thuis. Als we moe zijn, gaan wij naar thuis. Als thuis niet knus is, willen wij niet terug naar thuis, dan zoeken wij een bar op om lederen van Andre Hazes te zingen samen met kameraden tot 4 uur in de ochtend.Statistiek duidt, dat een derde van ons leven wij thuis vertoeven, en groten deels in de slaapkamer. Daarom is het belangrijk om ons thuis tot onze paleis te maken.

Nou hebben Marcel en Lila waarschijnlijk al een huis, een gebouw. Belangrijk is om dit huis tot een thuis te maken. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor hen die zullen bij komen. Een thuis die warmte geeft, voedsel voor de gasten, en nog vele anderen die Marcel en Lile zullen tegenkomen.  Dus de nieuwe woning, wordt een thuis en niet alleen een huis. Veel gezinnen wonen gelukkig in een klein huisje omdat het gezellig is. Er zijn ook mensen die groot wonen, maar niet gelukkig zijn omdat ze zich niet thuis voelen. We voelen ook direct aan of een thuis warmte uitstraalt. Die slechte energie is gewoonweg voelbaar. In een huis vol met ruzie, dan bewaart dat huis die negatieve energie achtergelaten door de bewoners.

Hoe bouw je een goede thuis? Door God als fundament te accepteren. Als wij aan de Here overdragen, dan zijn wij bereid om ons hart door de Here te laten regeren. Hoe weten wij dat? Ons leid-draad is de bijbel. De bijbel is een handleiding, hoe een gezin een thuis bouwt  (niet als handleiding van ikea – bouw-jezelf). Hoe lees je dat? Door samen temidden van de gemeente te zijn. Soms zijn bepaalde gedeelten onbegrijpelijk, dan is uitleg van anderen bruikbaar. En een gemeenschap voor het geruik van deze handleing vinden Marcel en Lila in deze gemeente. We hopen dat Marcel en Lila samen met ons allen hun goede thuis gaan bouwen.

Als wij onze thuis op een egoistisch manier proberen te bouwen, dan verliezen wij of verlaten wij die thuis. Alleen bouwen volgens ons eigen weten, dan is er bij renovatie of reparatie geen hulp, en zijn wij geneigd om het huis maar te verkopen. Als logika en ego heersen, dan is thuis alleen maar een huis, een bezit. Zodra logika en ego zeggen dat dat huis geen nut meer heeft, dan kunnen dat huis verlaten. Dus als een relatie geen nut meer heeft, kunnen wij die ralatie ook zo maar verlaten.

Wanneer wij  uw thuis aan Christus als Hoofd overdragen, dan kunnen wij ook op dat Hoofd in tijden van nood rusten. Wij weten dan, dat wij een Helper hebben die ons te allen tijd bijstaan, juist als wij onszelf niet meer kunnen behelpen.

Lila en Marcel, jullie komen van twee verschillende culturen, talen, gezinnen, landen. Jullie nemen veel bagage mee; in deze nieuwe thuis. Logika alleen is onbetrouwbaar, het kan je laten stoppen, als het niet meer ziet zitten. Vertrouwen op liefde alleen, liefde kan veranderen en verflauwen. Maar als julle op de Here bouwen en op Zijn liefde, dan zullen jullie bouwen op sterke fundament. Bij konflikten in de kommunikatie, en de Here blift het Hoofd, dan komt alles in orde, want het gaat immers om de eer en heerlijkheid van de Heer.

Liefde is niet altijd magisch, dagelijks moeite om het buitengewoon en special te maken, is daarvoor nodig. Door de Liefde te koesteren en jullie thuis in de Here te bouwen, dan wordt jullie gezin een zegen voor de omgeving.

Lila en Marcel, draag jullie thuis aan de Here over, dan zullen jullie liefde tot heerlijkheid van de Here groeien. Amen

Ds Binsar Jonathan Pakpahan

Khotbah Pemberkatan Nikah Lila dan Marcel,

20 Oktober 2010

“Membangun Rumah dalam Tuhan”

Mazmur 127:1

Saudara-saudara terkasih,

Kita berkumpul hari ini untuk merayakan dan menyaksikan sebuah perjanjian dua anak manusia di hadapan Allah dan JemaatNya. Kita berkumpul untuk sebuah hari yang indah bagi Marcel dan Lila di 20-10 2010 ini. Sebuah tanggal yang istimewa yang tidak memberi Marcel alasan untuk melupakannya suatu hari nanti, seperti kebanyakan kaum Bapak lainnya.

Sebuah pernikahan selalu menjadi peristiwa istimewa bagi mereka yang sudah melakukannya karena itu menjadi pengingat janji mereka sendiri ketika mereka melakukannya tahun-tahun sebelumnya. Pernikahan juga menjadi sebuah contoh indah bagi mereka yang belum melakukannya. Karena itu apabila anda belum menikah dan datang hari ini bersama pasangan anda, sebaiknya anda bersiap-siap menerima pertanyaan, “kapan giliran kita?”

Hari ini juga hari yang istimewa bagi saya karena ini adalah pernikahan pertama yang saya layani setelah saya ditahbiskan menjadi pendeta 2 tahun yang lalu. Banyak orang mungkin meragukan kemampuan seorang pendeta muda yang belum menikah dalam memberkati pernikahan sebuah pasangan. Terus terang saya sendiri juga punya keraguan itu. Tetapi saya berpikir bahwa Tuhanlah yang memberkati keluarga ini dan bukan saya, saya hanyalah seorang perantara. Lagipula tidak semua orang harus menikah untuk bisa tahu apa pernikahan itu. Tidak semua orang harus menjadi pecandu drugs untuk bisa menolong para pecandu drugs. Lagipula saya punya contoh sebuah pernikahan yang sangat baik melalui 31 tahun pernikahan orangtua saya yang juga hadir pada saat ini. Tetapi hari ini bukan ditujukan untuk mendengar cerita saya, melainkan cerita Marcel dan Lila.

Kisah pertemuan Lila dan Marcel adalah cerita yang mulai sering terdengar di dunia modern ini. Teknologi memudahkan orang untuk bertemu dengan orang yang berada di belahan dunia yang lain. Dua pribadi yang berbeda secara kultur, usia, pergaulan, pekerjaan, negara, bahasa, disatukan setelah mereka bertemu di dunia internet. Hari ini adalah hari di mana mereka memutuskan untuk melanjutkan kisah cinta mereka menuju sebuah langkah baru dalam kehidupan bersama membangun sebuah rumah tangga. Dalam bahasa indonesia, kami menggunakan istilah rumah tangga dalam memasuki sebuah pernikahan.

Rumah Tangga. pa definisi dari rumah? Dalam bahasa Inggris rumah bisa dibedakan antara home dan house. House merujuk pada sebuah bangunan kongkrit, dengan pintu, ruangan, jendela, air dan listrik. Sedangkan home agak sedikit abstrak karena dia tidak menunjuk kepada sebuah tempat spesifik. Home “is a place of residence or refuge and comfort. It is usually a place in which an individual or a family can rest and be able to store personal property.” Ada pepatah yang mengatakan “Home is where your heart is.”

Home memiliki arti yang penting. Begitu pentingnya home ini, sehingga banyak istilah psikologi dikaitkan dengan istilah home: homesick, homeless, home-abuse, dan home-shopping. Home berhubungan dengan keluarga, perasaan nyaman, kedekatan psikologi kita. Sedangkan house lebih berhubungan dengan property atau harta.

Bagaimana bisa membangun sebuah rumah home yang baik? Dengan mendasarkannya kepada Allah. Apabila kita berserah kepada Tuhan, maka kita siap untuk memberikan hati kita diperintah oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kita punya manual yang sangat baik – Alkitab. Alkitab adalah buku manual bagaimana sebuah keluarga bisa membangun sebuah home. Bagaimana cara membacanya? Dengan berada bersama di dalam Jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana mengaplikasikan isi manual yang ada di buku ini, sehingga kita membutuhkan penjelasan ekstra dari orang-orang yang juga menggunakannya. Sebuah komunitas atau forum pengguna buku manual bisa Marcel dan Lila temui di gereja ini. Kami berharap bahwa Marcel dan Lila akan terus bersama dengan kami untuk membangun sebuah home yang baik.

Sekarang Marcel dan Lila akan memulai sebuah home baru. Mereka berasal dari dua home yang berbeda dan akan menjadi satu di dalam home yang baru. Home yang saya maksud sekarang bukanlah rumah milik Marcel di Presikhaf, melainkan sebuah tempat di mana Marcel dan Lila akan merasa nyaman. Home menjadi tempat yang paling penting karena dia adalah sarana pemersatu setelah seharian berinteraksi dengan orang luar.

Ketika rumah menjadi tempat yang nyaman dan aman, kita akan mencari perlindungan dengan pulang ke rumah. Kalau kita lelah kita kembali ke rumah. Kalau kita capai kita ingin kembali ke rumah. Kalau rumah tidak nyaman maka kita tidak suka pulang ke rumah dan lebih suka duduk di bar dan bernyanyi lagu Andre Hazes bersama teman-teman kita sampai jam 4 pagi. Statisitik menunjukkan bahwa kita menghabiskan lebih dari 1/3 dari hidup kita di dalam rumah, dan sebagian besar berada di kamar tidur. Karena itu sangat penting buat kita untuk membangun rumah yang menjadi istana kita.

Saat ini, Marcel dan Lila mungkin sudah memiliki sebuah house, sebuah bangunan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana house ini menjadi home untuk kita. Bukan hanya buat orang yang tinggal di sini, tetapi juga buat mereka yang datang, bagaimana rumah ini bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan makanan kepada para tamu yang datang – yang mungkin nanti akan Marcel temukan dalam kehidupan berumahtangga bersama Lila.

Dalam kehidupan rumah tangga yang baru, kita membangun sebuah rumah home dan bukan house. Banyak keluarga yang berbahagia di house yang kecil karena suasana yang gezellig. Sebaliknya ada juga yang tidak bahagia di house yang baik karena tidak merasa at home.

Kita juga bisa merasakan apabila sebuah rumah memancarkan kehangatan sebuah home. Kalau kita ke sebuah tempat dan memiliki perasaan yang kurang baik; maka kita juga bisa merasakan energi yang tidak baik. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa apabila orang sering bertengkar maka rumah bisa menangkap emosi kuat dan negatif yang ditinggalkan oleh penghuninya.

Ketika kita berusaha membangun home hanya berdasarkan kepentingan ego sendiri, maka kita akan cepat menyerah atau meninggalkan home tersebut. Kalau kita bersandar kepada pengertian sendiri, maka ketika home tersebut perlu diperbaiki, atau ketika kerusakan mesin pemanas sepertinya tidak bisa ditanggulangi, kita akan menjual rumah itu. Ketika logika dan ego berkuasa maka kita akan menjadikan home itu seperti house, sebuah properti. Kita akan meninggalkan properti tersebut ketika logika dan ego kita mengatakan bahwa home ini sudah tidak menguntungkan lagi bagi kita. Dengan ego kita berpikir, “Ketika saya tidak lagi beruntung dalam hubungan ini, maka saya akan tinggalkan hubungan ini.”

Dengan menyerahkan rumahmu kepada Kristus sebagai kepala, maka kita bisa berserah kepada Sang Kepala ketika kita menghadapi masalah yang sulit. Kita tahu bahwa kita punya Penolong yang selalu siap ketika kita tidak mampu menolong diri sendiri.

Lila dan Marcel, kalian berdua berasal dari dua budaya, bahasa, keluarga, negara yang berbeda. Banyak bagasi yang kalian bawa ke dalam home yang baru ini. Apabila kalian mengandalkan logika, logika bisa menyuruh anda untuk berhenti ketika anda tidak lagi diuntungkan dalam hubungan ini. Ketka kalian hanya mengandalkan cinta, maka ketika ada cinta yang lain, atau cinta anda memudar, maka kalian akan menyerah kepada situasi. Ketika kalian mengandalkan Tuhan dan cinta yang dari Tuhan maka kalian membangun sebuah home di atas batu pondasi yang kokoh. Ketika konflik dalam komunikasi terjadi, dengan berserah kepada Tuhan sebagai kepala, maka kalian akan selalu ingat bahwa bukan ego kalian yang dipuaskan dalam rumah tangga ini, melainkan kemuliaan Tuhan yang akan dipancarkan.

Love is not always magical, it often takes day to day effort to make it extraordinary & special! Dengan mengusahakan Cinta kalian dan membangun home di dalam Tuhan, kalian akan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kalian.

Lila dan Marcel, serahkanlah rumah home kalian kepada Tuhan, dan cinta kalian akan terus dipupuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin.

Ds Binsar Jonathan Pakpahan

Viewed 12807 times by 4093 viewers

4 Comments

  1. Mooie preek, Binsar!…..

  2. Amazing bang, I’m proud of you.
    All the best!GBU

  3. Grande for Pdt Binsar. GBU always.

It will be great to have your reply here