Tot Ziens Oom Luitzen Haisma

Khotbah Ibadah Pelepasan Luitzen Haisma HIDUP DAN MATI UNTUK TUHANDe vertaling wordt mogelijk gemaakt door Ds. Ouke Ouw.

De crematiedienst van Luitzen Haisma

Leven en dood voor de Heer

Dierbaarste zusters broeders in Christus,

Ik hou nou een glas water vast. Het glas is vol. Maar als ik daaruit drink, wat denkt u dan, zal het glas half vol of half leeg zijn? En als ik er nog meer uit drink, zal het glas dan bijna leeg of zal er nog iets in zitten?

Er is geen echt juiste antwoord, omdat beide antwoorden dezelfde vraag beantwoordt. Ons antwoord toont aan hoe wij tegen het leven aankijken. Positief of negatief. Als we jarig zijn, vermeerdert of vermindert onze leeftijd ? Op z’n positief zeggen we vermeerdert. Op z’n negatief zeggen we vermindert.

Dierbaarste nabestaanden in rouw,

Rouwende familie, Steven en Laura, Jan en Pauline, Hilly en Auke,

Dierbaarste neef/nicht/kind: Jaap en Reita, Dharma en Lintje

Neven en nichten,

Wij zijn vandaag samengekomen om voor het laatst te aanschouwen, troost en sterkte geven, belangstelling tonen, bereid om hulp te bieden, na het heengaan van onze broeder, vader, oom, opa dierbare echtgenoot, Luitzen Haisma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOverlijden is nooit gemakkelijk voor de nabestaanden, en wij komen samen om sterkte te geven en te bidden voor tante Tina en de groot-familie Haisma steeds Gods aanwezigheid en genade mogen ervaren.

Oom Luitzen die ik ken is een sort van tegengewicht van tante Tina. Wie ziet alle dingen positiever, oom Luitzen of tante Tina ? Ze zijn bijna gelijk, ofschoon oom Luitzen klaar staat om alles aandurven, en daarom vaak waarschuwt, ‘voorzichtig, kalm aan’.

Een Luitzen Haisma kijkt meestal positief tegen het leven aan. Wat ik onlangs meegemaakt heb is onze reis naar Parijs in mei 2014, samen met de familie Nainggolan-Sinambela. Ofschoon wij van de zakkenrollers van Parijs weten, is oom zijn beurs zakgerold, 10 minuten nadat wij onze hotelkamer verlieten. Hij was heel geirriteerd. Maar voor de namiddag hebben wij toch al een bestemming gekozen waar we naartoe zullen gaan. Hij zei, ‘ach ja, dat regelen wij straks wel.’ Ook hierin handelde hij heel positief.

Eens zei ik tot hem, dat ik hem en tante in 2015 naar het Vaticaan wil meenemen. Maar hij zei: ‘je weet toch niet of ik er nog ben, want ik ben al oud.’Ik zei alleen, ‘dus pas op uw gezondheid opdat wij weer op stap kunnen gaan.’

DSC_1992Tijdens zijn ziekte vertelde tante Tina, dat hij bang is geweest en daarover in de kerkdienst heeft verteld. Na behandeling en chemotherapie, schreef hij een email, ‘Dr Timmer vertelde mij dat dit soort kanker heel goed te behandelen is. Ik hoef mij dus geen zorgen te maken, alles zal goed komen. Wees niet bezorgd.’ Dit is alweer zijn positieve aanpak.

Dierbaarste zusters broeders in Christus,

Jesaja 43 is geschreven ten tijde van de ballingschap. Daar hoorden zij dat ze van alle ellende verlost zullen worden en dat God hen zal verlossen. Vrijheidsbericht kun je op twee manieren ontvangen, negatief of positief. Het volk Israel kan het beluisteren met verdriet, omdat de verlossing nog niet geschieden. Ze moeten nog wachten. Of, zij kunnen verkiezen om blij te zijn, omdat hun leed weldra zal ophouden.

Jesaja 43 en 44 brengt een bijzondere boodschap, omdat er tot 4 keren toe gezegt wordt, ‘vrees niet’

(43:1) vrees niet…

(43:5) vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik zal bij u zijn…

(43:5) Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! (44:8)Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd?

Vrees niet? Hoe moeten wij aan deze woorden reageren. Dat is makkelijker om te zeggen dan te doen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVanzelfsprekend is oom Luitzen bang door zijn ziekte.

Vanzelfsprekend is tante Tina ook bang verlaten te worden door haar man.

Vanzelfsprekend hebben wij ook onze angsten, hoe zal tante Tina’s leven straks eruitzien. Er zijn veel vragen. Maar willen ons leven in angst leven? Of kiezen wij het vervolg van ons leven met positieve aanpak door Gods genade en vertroosting?

Zusters broeders,

Ik vind dat dit de kracht is voor mensen die in onze Lieve Here leven. Wij mogen onze angst aan God geven. Ook Paulus beseft dit, zodat hij in Romeinen 14 kon schrijven: Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

Als wij in Christus geloven, zijn wij in dooden leven het bezit van de Here. En dit geeft kracht om dit leven te leven op positieve manier. ‘Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.’zoals Paulus in Filippenzen 1: 21 schreef. Ons geloof in Christus zal ons altijd weer aansterken om voort te leven, temidden van onzekerheden, verdriet, leed of zelfs de dood.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWij leven den Here, wij sterven den Here.

Tijdens zijn ziekte, dacht oom Luitzen nog aan het bazaar. Ik moest gisteren nog dingen van zijn auto verplaatsen voor veiling op de bazaar volgend jaar. Hij helpt nog steeds anderen op zijn manier, ondanks zijn kanker. Zijn manier van geloven in Christus is uniek, maar hij bleef hulpvaardig. Hij gaf zijn leven ten behoefte van anderen. En ik geloof dat menigeen onder de aanwezigen zijn hulpvaardigheid hebben ervaren.

Als iemand die hem zeer na sta, voel ik de echtheid van zijn hulp. Toen ik voor mijn doctoraat promoveerde, zat tante Tina aardig naast mij, terwijl oom Luitzen heen en weer liep voor de receptie daar beneden. Zonder jas wilde hij niet graag met ons op de foto.

IMG_1091Ik beschouw hem altijd als mijn eigen pa, vooral tijdens mijn studie in Nederland. In de Batak filosofie is het behaalde resultaat van iemand te zien in wat de nakomeling presteert. Hij zei altijd, ‘ik versta jouw scholing niet, omdat ik nooit hooggeschoold ben,’ maar ik zei tegen hem dat het hem al gelukt is om een doctor in de theologie te produceren. Zijn leven was altijd voor anderen.Hij is altijd bereid om andere te helpen, en daar kunnen wij iets van leren.

Zusters broeders,

Er zijn twee aspecten in deze overdenking

Ten eerste, ‘vrees niet, God blijft jou/u bijstaan.’ Oom Luitzen’s leven leert ons om dit leven positiever te zien. Dat God ons beschermt. En dit geldt voor iedereen die hij verlaten heeft, vooral tante Tina. En de dood is niet het einde, want we zullen elkaar weer ontmoeten in het door God beloofde leven. Tijdens deze wachttijd van onze bevrijding, spreekt God ‘wees niet bevreesd, want ik begeleidt jou.’ Wij kunnen een positieve manier meer aankijken.

Ten tweede, Hetzij wij leven of dood zijn, zijn wij voor de Here.’ Dan is de dood niet angstaanjagend. Oom Luitzen is niet meer bang en hij gaat in vrede, zonder pijnen die gekomen zijn middels zijn ziekte. Ook hier kunnen wij van oom Luitzen’s leven leren.

Als we in God geloven, dan weten wij dat dit geen afscheid is, maar meer een ‘tot ziens’. Dus, tot ziens oom Luitzen, tot aan die dag waar wij zullen weer ontmoeten.

Moge de Here de angstigen aansterken en iedereen die in Hem leven bijstaan. Amen

Zaterdag 27 december 2014

Ds. Binsar Pakpahan

Viewed 44080 times by 4661 viewers

It will be great to have your reply here