Wat gewoon is is niet altijd waar

GreatProphetGPIB Immanuel | Zondagsdienst preek

2 Korintiers 3:12-4:2

Dierbaarste zusters en broeders in Christus,

“Meneer, gewoonlijk doen wij iets dergelijks.” Of, “mevrouw, dat is niet de gewoonte hier.” Deze zinnen verschijnt als reden om iets nieuws uit te proberen op verschillende gebieden, zoals kerkelijke activiteiten, onderwijs, koken, en zo voorts. Maar “iets gewoon” is niet gelijk aan “iets waar”. Soms moeten wij uit de “gewoonte”  komen om te weten wat “waarheid” is.

Toen ik eens in een restaurant werkte, weet ik dat sommige klanten blijvend dezelfde eten en drinken bestellen, iedere week, zelfs hun zitplaatsen zijn gelijk. Ze voelden zich veilig in die conditie. Ze hebben ook geen zin om iets anders te proeven. Als ik eens probeerde iets anders aan te dragen, schrokken ze en wezen het af hoewel die lekkerder zijn dan hun bestelling. Zij zitten vast in hun comfort zone en willen niet of zijn bang om iets nieuws te proberen.

Auto sturen is een hobby. Ik ken een heer die waarheen ook, ver weg of dichtbij, zijn auto verkiest boven de trein of het vliegtuig. Uitgaan met zijn gezin, dan zit hij achter het stuur, dat hij aan niemand anders toevertrouwt. Ofschoon er in de auto velen ook kunnen sturen, blijft hij de chauffeur. Als hij op de achterbank moet zitten geeft hij kommentaar op de chauffeur. Het lijkt precis op de becakman in Medan die mensen voor hem niet vertrouwt, daarom zit de becakman in Medan ernaast en niet achter.

Eens werd hij ziek en de dokter verbood hem zwaar werk te doen, inclusief auto sturen. Noodgedwongen luisterde hij naar de dokter en liet gedwee chauffeuren. Toen zag hij pas de gebouwen rondom zijn huis, die normaal niet zag. Hij kon genieten van het uitzicht als hij ging picknicken met zijn gezin. Er waren veel nieuwe dingen te ontdekken. Eruit komen uit de sleur en de veilige zone liet hem nieuwe dingen leren in dit leven. Nadien wilde hij geen auto meer sturen als het niet nodig was, het was wel anderen lastig vallen om voor hem te chaufeuren.

Comfort zone is een plaats / een situatie / een omgeving / een gevoel van veiligheid en zonder enig risico. En mensen die zich daarin veilig voelen maken een criterium om niet meer daar uit te komen. Mensen weigeren uit deze zone te komen, omdat ze zich daarna weer moeten aanpassen en een ervaring beleven die ze niet leuk zouden vinden. Daarom is het moeilijk om uit jouw eigen zone te komen.

Comfort zone, vandaag overdenken wij Paulus’ reden om Joden uit hun comfort zone te lokken, voor ons ook een goede les.

Dierbaarste zusters en broeders in Christus,

Laat ons nog een keer letten op wat Paulus aan de Corinthe gemeente zegt in zijn tweede brief. Paulus schreef aan een gemeente in de groeiproblemen door de aanwezige uitdagingen.

Paulus en de andere apostelen zaten nog in de problemen en martelingen door hun evangelisatie. De Romeinen en de Joden waren ertegen de nieuwe leer.

De Joden houden niet van hun leer omdat ze denken dat het in strijd is met hun traditie en met de oude leer die zij al duizenden jaren koesteren (Mozes was van ongeveer 1600 voor Christus). Dus hoe zouden zij geloven in een nieuwe leer die nog niet bewezen is, waar hun leider dood is en de volgelingen maar vissers, belastinginners en gewone mensen zijn ? Hoe kun je de Joden met het evangelie van Christus overtuigen ?

Het is Paulus en een paar andere apostelen die proberen het evangelie van het Nieuwe Testament aan de Joden te brengen, dus niet gelukt. Dit Nieuwe Testament is niet het boek Nieuwe Testament, maar een nieuwe verordening die de oude Thora van Mozes vernieuwd. De Joden wezen de evangelisten vaak af, ze worden beticht van Godslastering, ze worden gestenigd tot aan de dood net als Stefanus.

Tot aan heden, zo’n twee duizend jaren nadat Paulus zijn brief geschreven heeft, weten wij dat nog steeds de Joden het zijn die het evangelie van Christus niet kunnen accepteren. We zitten nog steeds op de Messias te wachten, en geloven niet dat het Christus was waarop zij zitten te wachten. En hierover schreef Paulus aan de Corinthe gemeente.

Hierin legt Paulus uit waarom de Joden niet geloven. Hij zegt dat de Joden al verdoofd en versluierd zijn, vandaar dat ze nieuwe dingen niet kunnen herkennen. De harten van de Joden zijn versluierd door de Thora die zij verafgoden, eigenlijk een leer om dichter bij God te komen. Deze sluier is een geestelijke sluier, die meent dat de oeroude traditie de waarheid is om te koesteren.

In het volgende hoofdstuk, onderwees Paulus de Corinthe gemeente om vooruit te kijken, naar het vvor het oog onzichtbare doel. Als Paulus zei “ onzichtbaar “ betekent dat niet dat het doel onzichtbaar is, maar nog niet te zien. Daar is een proces van acceptatie door het geloof van wat nog niet te zien is (zie Hebreeen 11: 1, Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.) Paulus’ woorden is heel plausibel in onze huidige wereld. De wereld zal niet vooruit gaan zonder nieuwe innovatie.

Vergeleken bij de innovatieve wereld, weten wij dat mensen die iets scheppen, vooruit kunnen kijken, ondanks alle spot en uitdagingen van vandaag. De gebroeders Wright lieten hun eerste vliegtuig vliegen, hadden eerst maar een droom dat mensen kunnen vliegen, die ze probeerden te verwerkelijken zonder enig zichtbare vorm. Peter Higgs kwam met zijn theorie in 1964, dat theoretisch elke partikel gravitatie bezit en uit hetzelfde grondmaterie bestaat. Een partikel is kleiner dan de kleinste aanwezige zichtbare, zoals atoom, proton, neutron, electron, quark en lepton. In het jaar 2010 is zijn theorie bewezen door het kleinste aanwezige partikel te vermorzelen. Daarvoor was de partikel niet bewezen en zijn theorie afgewezen.

Wat maakt dat de Joden hun ogen sluiten? Door de sluier. (zie Exodus 24). 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.

En dit wordt gewoonte, hiertegen protesteert Paulus, de Wet van God bestaat niet ala enige wet. De wet hoort ons tot de waarheid van God te brengen, en niet om onze zicht te bedekken. De Geest Gods zal ons helpen om de waarheid Gods te zien.

Deze woensdag, begint de passie-weken met het aswoensdag, waarin wij gedenken dat wij uit stof beginnen en tot stof zal vergaan.

Het lied na somal hita mangendehon, Amen met een slinger alsof er een legato-streep daar aanwezig is, de juiste is 5 en 6 zonder legato.

Of het lied Vreugde, louter vreugde Kidung Jemaat 3, waar wij maar een tikje sneller moeten zingen, door verkeerde gewoonte.

Zusters en broeders, in ons leven vandaag, zijn er vele gewoontes die zijn veranderd in regels. Waarschijnlijk doen wij wat eerst aangenaam lijkt, maar door gewoonte een regel is geworden voor ons.

In het kerkelijk leven wordt ook vaak een gewoonte een regel. Sommige mensen worden bezorgd en onrustig als een gewoonte niet wordt opgevolgd. Gewoonte geeft ons een aangenaam gevoel, omdat wij het gewend zijn. Een kerk die al lang bestaat vervalt ook vaak in gewoontes, en worden bang voor veranderingen. Mensen zeggen dan, “dat zijn wij hier niet gewend”. “In de praktijk doen wij niet zo”. Terwijl een goede kerk een kerk is die blijft veranderen, aangepast aan de behoeften van de gemeente en haar omgeving. Wat vaak gebeurt is de kerk die vastzit in gewoontes en die daarvan ongeschreven regels maakt, waar men hoort te gehoorzamen. En vaak ook zijn gewoontes niet volgens de juiste begrippen over kerk zijn.

Veel mensen worden onrustig als een normale gewoonte in de kerk genegeerd wordt. Vroeger als ik de binnelanden bedien, willen zij geen jeans zien. Of ze willen sommige liederen niet, omdat zij menen dat het lagu persekutuan is. Er zijn ook kerken die geen guitaar in de dienst dulden, omdat ze er niet aan gewend zijn. Dit zijn voorbeelden, waar gewoontes hoger staan dan de juiste regels en begrippen over de kerk. En vele predikanten en kerkenraden geven toegang tot deze gewoontes. Ze zijn bang om uit hun veilige zones uit te komen.

Kunt u zich voorstellen wat de tradities ons bindt aan gewoontes, terwijl gewoontes aanvankelijk ook uit behoeftes ontstaan, en niet van de Here. Als onze behoeften veranderen, dan mogen wij gewoontes ook veranderen. Belangrijk is de kern die voortkomt uit de Geest Gods.

Paulus herinnert ons aan de waarheid Gods die buiten de regels van mensen staat. Regels hoort ons dichter tot God te brengen, en niet verder van God. Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn toen hun ogen bedekken voor deze waarheid, het nu twee duizend jaren later nog doen ? Laat ons onze ogen openen voor wat misschien niet gewoon is, maar waarheid bevat. We kunnen dit weten door de Geest van God uit te nodigen opdat wij overdenken, en niet direct zeggen “meneer, dat is toch niet gewoon hier”.  Amen.

Viewed 12357 times by 3830 viewers

It will be great to have your reply here