Niets zullen ons van Gods liefde scheiden

Oudejaarsdienst overdenking

Roma 8:31-39

 

Niets zullen ons van Gods liefde scheiden

 Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Ik noem een aantal belangrijke gebeurtenissen van 2011: Laten we zelf kiezen of die gebeurtenissen goed of slecht is voor ons.

 

Dierbaarste zusters en broeders,

Wij staan nou aan het einde van het jaar 2011. 365 dagen zijn al aan ons voorbij gegaan. Morgen zetten we onze eerste stappen in het jaar 2012.

Daarom lieve gemeente,

Nodig ik u allen uit, om te reflecteren over het aflopende jaar. Ik deel zo dadelijk wat papier uit. Daarop kunt u schrijven, de slechte dingen van 2011.

Schrijft u de slechte gebeurtenissen van 2011 op dit stuk papier.

Daarna, schrijf op de achterkant, de goede dingen

Ik zal al rondlopend, al uw papiertjes van 2011 in dit bakje verzamelen. Wij gaan 2011 aan de Here overdragen.

Dierbare gemeente,

wat u schrijft is uw reflectie over Gods nabijheid in 2011. Wij dragen alles in Gods handen over.

Op zo’n moment, herinneren wij ons weer gebeurtenissen van het jaar 2011. Alle gebeurtenissen hebben een betekenis, zowel de goede als de slechte, de blijde als de verdrietige, het huilen als het lachen, alles gebeurde samen met de Here. Deze brengen ons bij de afsluitingdienst van het oude jaar vanavond. Wij brengen 365 dagen leefervaring bij de Here in dankbaarheid.

In het leven hebben we goede en slechte verhalen. Als U schrijft wat er gebeurt in uw leven in 2011, welke gebeurtenissen zijn vaker voorgekomen? Goede of slechte?

Dit is wat we vandaag willen overwegen, nu, aan het einde van 2011. De apostel Paulus zei: Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? (Romeinen 8:35), niets dat ons scheidt van de liefde van God.

Noch dood of leven, niets zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer.

Goed of slecht, niets zal ons van de liefde van God in Christus scheiden.

In het jaar 2011, heb ik veel geleerd over het leven, over emoties, over overgave aan God.

In het begin van 2011, een jong gezin, mijn vrienden, krijgt een zeer zware beproeving in hun leven. De jonge vrouw beviel van hun eerste kind, de arts moest haar vertellen dat ze een hartafwijkingen had na de geboorte. De hartfunctie is nu 10% langer. Toen ik dit voor het eerst hoorde, heb ik, samen met hun de vraag gesteld, waarom God? Hoewel ik veel geleerd heb over de beproevingen van God en hoe God altijd een uitweg biedt, beproevingen als deze doen mij ook vragen: “is dit nu Gods plan?”

Nu kan de moeder haar kind niet meer vasthouden vanwege haar hartprobleem. Aan het begin van het probleem, kreeg het kind ook aandoeningen, huidallergieën, gezondheidscomplicaties. De vader heeft ook een maagprobleem door de vermoeidheid, gebrek aan rust, en zijn werk is niet goed meer. De angst greep om zich heen, alles was donker. Gebeden uitspreken wordt steeds zwaarder, omdat we de gebeurtenissen niet kunnen begrijpen.

Veel emoties hebben we meegemaakt. Ik herinner me dat ik toen alleen maar kon zeggen: “we kunnen alleen maar alles aan God overgeven, alleen God heeft een plan, en Hij zal ons nooit verlaten.” Eerlijk gezegd, was ik vaker stil, en probeerde hen te steunen door saamhorigheid en broederschap. Ik heb bijna geen woorden. Geen onderwijs is genoeg om me te leren, hoe of wat tegen hen te zeggen om hen te steunen.

Broeders en zusters, niets zal ons van de Gods liefde scheiden, geen verdriet, geen moeite, geen verleiding.

Na het doorlopen van de verschillende processen, beproevingen en strijd komt dit gezin aan het einde van 2011.

Nu heeft de jonge moeder nog steeds problemen met haar hart. Ze is het proces begonnen om een harttransplantatie te krijgen. Deze familie krijgt nu sociale hulp van de gemeente voor kinderopvang, vervoer, medische consulten. In ons gesprek, is een ding dat me leert over Gods liefde. Een paar dagen geleden, zeiden ze, “Het heeft geen zin om verdrietig te zijn, we moeten ook zo normaal mogelijk blijven wonen en leven. Wat er ook gebeurt, we zullen de taken die God aan ons opgedragen heeft accepteren, wij kunnen alleen maar bidden en ons overgeven. ”

Niets zal ons van Gods liefde scheiden

Broeders en zesters,

Misschien heeft u meer slechte dan goede gebeurtenissen meegemaakt in 2011. Misschien heeft u alleen maar goede gebeurtenissen in 2011. Wat er ook gebeurt, onthoud dit, “35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”

2011, 365 dagen zijn voorbij

Als u treurt

Denk aan Gods aanwezigheid

Als u gelukkig bent

Denk aan Gods aanwezigheid

Als u niet weet waarheen te gaan

Denk aan Gods aanwezigheid

Geef Gode dank

Draag alles aan de Schepper

En maak u klaar voor nog 365 dagen te beginnen

En op Zijn aanwezigheid in 2012.

God zij dank voor Zijn aanwezigheid in 2011. We sluiten dit jaar af met te zeggen, “Dank u wel Vader voor Uw liefde. Moge God met ons allen in 2012. Amen.

Viewed 11490 times by 3529 viewers

It will be great to have your reply here